All posts by HKBO

20 mei officiële start nieuwbouw Kortdurende Opvang Leger des Heils Enschede

By | Nieuws | No Comments

Woensdag 20 mei vindt de starthandeling (‘eerste paal’) plaats van de nieuwbouw van de Kortdurende Opvang van het Leger des Heils in Enschede. De Kortdurende Opvang verhuist een deur in de straat naar Molenstraat 27. Het ‘nieuwe’ pand wordt opgeknapt en uitgebreid zodat er begin volgend jaar plaats is voor 25 (tijdelijke) bewoners.

Het programma vindt plaats op 20 mei om 15:00 uur in het gebouw van de Volksuniversiteit. Dit ligt naast de Kortdurende Opvang en is bereikbaar via het parkeerterrein van Molenstraat 39. Na de ontvangst zullen er korte toespraken volgen van directeur Dik van den Hoek van Leger des Heils W&G Overijssel, een vertegenwoordiger van de gemeente en architect Titus Mars van DAAD Architecten die het nieuwe pand ontworpen heeft. Rond 16:00 uur vindt de onthulling plaats waarmee de nieuwbouw officieel van start gaat.

Geen schoenendoos op hoek Oerdijk / Smidsweg

By | Nieuws | No Comments

De stentor Deventer Dagblad
Op de hoek van het nieuwe appartementencomplex tussen de Oerdijk en Smidsweg in Schalkhaar zit een ‘hap’ in het ontwerp. Want net op die plek staat een oude, markante lindeboom. Het is een van de zaken die het project bijzonder maakt.

‘Een voorwaarde wat betreft de architectuur was dat het nieuwe complex een dorps karakter’ moest krijgen. Het mocht niet te groot zijn in de omvang en diende goed aan te sluiten aan de omliggende bebouwing’, vertelt Peter Broek, ingenieur en planontwikkelaar.
In januari vorig jaar kocht Ontwikkelingsmaatschappij Schalkhaar de grond aan na verhuizing van garage Gouwstra. Op het terrein staat een aantal gebouwen, maar die zijn in zeer slechte staat. We hebben, al voor de aankoop van de grond, uitgebreid bekeken of het mogelijk was de bestaande bouw te behouden’, Opknappen bleek niet haalbaar, tot spijt van een aantal Schalkhaarders, beseft hij. Uit een marktanalyse die het bedrijf heeft laten uitvoeren, bleek dat er in Schalkhaar veel behoefte bestaat aan appartementen, met name onder senioren en een- en tweepersoons huishoudens. In nauw overleg met de gemeente is daarna een ontwerp gemaakt voor zestien appartementen.

De buitenkant doet nauwelijks vermoeden dat het hier om een appartementencomplex gaat, blijkt uit de foto-impressies. Broek:’Dat was het uitgangspunt, geen schoenendoos.’
Het gebouw dat ruwweg de vorm heeft van een V heeft, krijgt twee bouwlagen en een schuine kap. Beneden ligt een ondergrondse parkeergarage met de ingang aan de Smidsweg. Er zijn drie woonlagen. De puntgeveltjes zijn geïnspireerd op dezelfde geveltjes iets verderop aan de Smidsweg. De hoofdingang komt aan de Oerdijk, maar zowel aan die weg als aan de Smidsweg verrijst een voorgevel. Het eerste advies van de Welstandscommissie was positief en inmiddels is er een bouwaanvraag ingediend. Tijdens een informatieavond in oktober zetten omwonenden onder meer kanttekeningen bij de bouwhoogte en -massa en mogelijke overlast van de inrit van de garage. Broek:’We hebben de dakhelling minder stijl gemaakt zodat het gebouw voor minder schaduw zorgt.’Ook het dak zelf begint lager, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving. Beiden voorzien geen hinderlijke situaties aan de Smidsweg. ‘Maar als er bedenkingen zijn, willen we die het liefst in een vroeg stadium horen.’

De driekamer appartementen zijn allemaal anders van vorm en oppervlak. Wat de binnenkant betreft is het ontwerp nog niet af’, aldus Jager. Zeker is in ieder geval de lift, die van kelder tot nok zoeft. Nu al hebben zich een aantal kopers aangemeld, aldus Broek. Er ligt nog niets vast, dus we onderzoeken of het mogelijk is bijvoorbeeld de indeling aan te passen aan de wensen van de koper.’

Kleine lokale bouwers in Deventer samen aan de slag

By | Nieuws | No Comments

Bron:De stentor

door Nicolai Lensen. zaterdag 12 mei 2007
DEVENTER – Vijf kleine bouwbedrijven uit de gemeente Deventer slaan de handen ineen.

Samen gaan ze woningen ontwikkelen en bouwen om zo zelf ervaring op te doen met projectbouw, maar vooral ook om jonge mensen op te leiden.

De vijf bedrijven – De Combi, Veldwachter, Hardonk & Ebenau, Harleman (Deventer) en Kerkdijk (Bathmen) – tekenden gisteren de samenwerkingscontracten. Ook wethouder Bert Doornebos zette zijn krabbel. Deventer biedt namelijk de bouwbedrijven de mogelijkheid om binnen gemeentelijke bouwprojecten de plannen te ontwikkelen.

De nieuwe Deventer Bouwcombinatie BV begint met het ontwikkelen en bouwen van 18 woningen in De Wijtenhorst en Douwelerleide, de uitbreidingslocaties bij Schalkhaar. Ook gaat zij drie huizen bouwen in het nog vrije gebied tussen de Kattestaart, Holterweg, Zweedsestraat en Sleutelbloem op de Colmschater Enk.

Sascha Milenkovic zette met zichtbaar genoegen zijn handtekening. “Voor ons als kleinere bouwers is het bijna onmogelijk om aan te klampen bij grote ontwikkelingen. Het zijn de grote bedrijven en combinaties die in staat zijn grote gebieden te ontwikkelen. Dat terwijl het voor ons als bouwbedrijven goed is om ervaring op te doen op het gebied van projectontwikkeling: vanaf de vroegste plannen tot en met de oplevering. Bovendien kunnen we veel leren van elkaars expertise”, weet Milenkovic. Doornebos is ook tevreden over de samenwerking, vooral omdat het om louter Deventer bedrijven gaat. “Jaren geleden hebben we al afgesproken dat naast de grote bouwproducties ook jaarlijks dertig woningen door kleinere bedrijven zouden worden gerealiseerd. Aan dat idee geven we nu handen en voeten. Het prachtig dat we op deze manier kunnen samenwerken met lokale bedrijven. Dat is ook vanuit het oogpunt van werkgelegenheid van groot belang.”

Alle betrokkenen zijn mede daarom ook opgetogen dat er afspraken zijn gemaakt over opleidingsplaatsen tijdens de projecten die de Deventer Bouwcombinatie op zich neemt. Tijdens iedere project krijgen jongeren de kans ervaringen op te doen. “We moeten natuurlijk ook zorgen dat er mensen blijven die woningen kunnen bouwen”, zegt Milenkovic. “Daarover hebben we goede afspraken gemaakt.”

Bijna driehonderd nieuwe huizen aan zuidoostkant van Schalkhaar

By | Nieuws | No Comments

maandag 17 november 2008 De Stentor
SCHALKHAAR – Bijna driehonderd nieuwe woningen in een buurt met een dorps karakter. Dat is de kern van de
plannen voor het gebied Wijtenhorst-DouwelerLeide in Schalkhaar waarvoor het Deventer college van B en W
het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld.
Tijdens de inspraakperiode voor het plan zijn in totaal 31 reacties binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is
het bestemmingsplan op detail aangepast.
Het gebied ligt globaal ten oosten en ten zuidoosten van Schalkhaar. De woningen worden in 2010 en 2011
gebouwd. De nieuwe buurten krijgen een gevarieerde woningbouw en inrichting en een dorps karakter.
Monumentale bomen en zitplekken moeten het dorpse karakter versterken. Naast koop- en huurwoningen voor
verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen, komen er ook bouwkavels voor particulieren.
Het nieuwe sportcomplex De Horsterhoek vormt onderdeel van het bestemmingsplan, evenals de twee locaties
van de Parabool. De bestaande bebouwing in het gebied wordt zoveel mogelijk ingepast in het nieuwe
bestemmingsplan.
De Wijtenhorst en Douweler Leide zijn in Schalkhaar de eerste woningbouwuitbreidingen sinds de afronding van
de wijk Hagenvoorde in 1994. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gedurende zes weken ter visie
gelegd. Dan kunnen bezwaren over het plan aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. De gemeenteraad
neemt een besluit over het bestemmingsplan.

Snel bouwvergunning met Formule 1-procedure

By | Nieuws | No Comments

Cobouw

Samen met Bouwend Nederland Afdeling Achterhoek en Liemers hebben elf gemeenten in de Achterhoek afgesproken een verbeterde bouwvergunningsprocedure in te voeren: de ‘Formule 1 voor een bouwvergunning’. Het gaat om de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Met de formule 1-procedure moet de bouwvergunningverlening bij de gemeenten gemiddeld twee tot vijf weken sneller kunnen verlopen. Dit initiatief is uniek in Nederland. De gemeenten en Bouwend Nederland hopen hiermee hun klanten en inwoners nog beter van dienst te zijn.