Skip to main content

De ontwikkeling en realisatie van vastgoed is een uitermate dynamisch en complex proces, dat grote risico’s met zich mee kan brengen.
Vooruitzien is dan ook het nemen van een voorsprong op de toekomst. Hiervoor is creativiteit, veelzijdigheid en samenwerking met partners en belanghebbenden noodzakelijk.

Onder aanvoering van S. Milenkovic, oprichter en directeur van Alliance Vastgoed Ontwikkeling, wordt telkens weer opnieuw deze uitdaging aangegaan. Hij heeft bewezen,na negen jaar werkzaam te zijn geweest bij ASVB (Aan de Stegge Verenigde bedrijven) als directeur en participant van Bouwbedrijf Hardonk en Ebenau bv en Gotik Vastgoedontwikkeling bv, deze processen uitermate goed te beheersen en succesvol samen te kunnen smelten tot een goed functionerend geheel.

Daarom wordt al in een vroeg stadium een selectie gemaakt van architecten en stedenbouwkundigen, soms in hechte samenwerking met gemeente of overheid. Daarbij zijn de kwaliteit van de architectuur, de stedenbouwkundige inpassing en de buitenruimte essentieel.