Skip to main content

Vogelbuurt Ulft: Wonion renoveerde 115 VANEG-woningen naar A en A+

Woningcorporatie Wonion is ambitieus, het liefst ziet de corporatie dat in 2030 de hele woningvoorraad energieneutraal is. Het consortium Zorgeloos Wonen deelt deze ambitie en renoveerde 115 VANEG-woningen (systeembouwwoning uit jaren ‘70) van Wonion naar energielabel A en A+.

Huurders besparen na de renovatie per maand 50% op hun energierekening. Minstens 30 van de gerenoveerde woningen moeten daadwerkelijk ook nog eens energieneutraal worden.

Ambitie

Wonion investeert in duurzaamheid om de woonlasten voor de huurders nu, maar ook in de toekomst, betaalbaar te houden. Zij geven invulling aan deze ambitie aan de hand van vier pijlers, namelijk:

  • Het bouwen van energiezuinige en zelfs energieneutrale woningen
  • Het energiezuiniger maken van bestaande woningen
  • Het opwekken van groene energie
  • Het stimuleren van energiebesparend gedrag bij bewoners

De renovatie van de 115 Vaneg-woningen is hier een uitvloeisel hiervan. Het consortium Zorgeloos Wonen renoveerde 115 woningen van Wonion naar A en A+, waarvan 30 ook nog eens energieneutraal zullen worden door de plaatsing van PV-panelen.

Proces

De wijk Vogelbuurt in Ulft was toe aan vernieuwing en waarom dan niet gelijk goed? Het doel was een ideale wijk te realiseren voor de bewoners. Bewoners zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de grootschalige renovatie. Door in eerste instantie samen met bewoners door de woningen te lopen is een lijst met verbeterpunten tot stand gekomen die is meegestuurd bij de aanbesteding.

Drie consortia dienden vervolgens een plan in waaruit door Wonion én de bewoners de beste is gekozen: Zorgeloos Wonen. Voor bewoners was de grote keuzevrijheid in het winnende ontwerp reden voor dit ontwerp te kiezen. De gevel is verdeeld in vier of zes vakken van één meter breed die de bewoner zelf in kan delen. Per vak heeft men verschillende gratis opties. Tegen betaling zijn er zelfs nog meer mogelijkheden, zoals een balkon. Het energieconcept van dit consortium is gebasseerd op MIMI, meer isolatie minder installatie en passiefhuis standaarden. De hele renovatie is bovendien haalbaar in slechts 16 dagen!

Na de keuze voor het consortium kregen bewoners een bewonersboek waarin het plan stond uitgelegd en de keuzemogelijkheden nog eens duidelijk werden voorgesteld. Er werden informatieavonden per blok georganiseerd waar gesproken werd over de voordeurkeuze, het type gevel en de buitenzijde.

Tijdens de renovatie betrokken de bewoners gedurende 4 tot 6 weken een wisselwoning in de wijk. In totaal is gebruik gemaakt van 30 wisselwoningen. Dit waren woningen die op de slooplijst stonden. Gestoffeerd en van alle gemakken voorzien, konden deze sloopwoningen voor hun neergang nog prima huisvesting bieden aan hun tijdelijke bewoners.

Bij thuiskomst in de gerenoveerde woning troffen de bewoners een woonhandleiding aan. Hierin staat uitgelegd hoe, de nu energiezuinige, woning te gebruiken. Hier blijkt echter nog wel enige onduidelijkheid over te bestaan dus is er besloten een informatieavond te organiseren waarbij de installateur uitleg geeft over de thermostaat en het ventilatiesysteem.

Renoveren in 16 dagen

Op alle werkdagen liepen er totaal circa negentig man rond op de bouwplaats. Omdat de bouwvakkers steeds maar in zestien woningen tegelijk bezig waren, was de doorlooptijd zestien dagen. Het hele renovatieproces is LEAN opgezet. Alle partijen/deelnemers in het consortium Zorgeloos Wonen hebben nauw samengewerkt en hun werkzaamheden goed op elkaar afgestemd.

Het visueel plannen met een planbord in elke woning heeft hier erg goed bij geholpen.

Op het planbord is zichtbaar wat er van dag één tot en met zestien moest gebeuren. Kaartjes in diverse kleuren geven alle taken aan. Als een taak is afgerond, gaat het kaartje eruit. Daardoor zijn wachttijden, faalkosten en fouten voorkomen en opleverpunten geminimaliseerd.

Financiën

Wonion heeft de renovatie zelf gefinancierd. Bewoners die terugkeren naar hun gerenoveerde woning betalen niet meer huur dan voorheen, zij gaan juist minimaal 50% besparen op hun energierekening. De exacte winst op de rekening hangt natuurlijk ook af van het gedrag van de bewoners.

Wonion ziet het liefst dat zoveel mogelijk woningen PV-panelen krijgen zodat zij energieneutraal zijn. 61 mensen worden hiervoor aangeschreven, hun woning is qua zon-oriëntatie optimaal. Bewoners die hiervoor kiezen betalen extra maar verdienen dit terug. Na plaatsing van de panelen zullen zij 200 tot 300 euro netto winst kunnen behalen op jaarbasis.

Kennis delen

De aanbesteding voor de consortia was openbaar evenals de beoordeling ervan. Wonion maakte een informatieve film hierover waarin ook de soft selection methode die Wonion hanteerde, duidelijk wordt uitgelegd.

Door de plenaire beoordeling konden geïnteresseerden zien wat de motivatie van de selectiecommissie en bewoners was voor de keuze van het consortium Zorgeloos Wonen.

Wonion voert vandaag de dag regelmatig gesprekken met andere corporaties die ook voor een renovatie opgave staan Via één op één gesprekken deelt Wonion zo haar kennis en ervaring met andere corporaties.

Actuele status derde kwartaal 2014

Alle woningen zijn in 2013 opgeleverd met een gemiddeld A+ label. Er zijn vervolgens mensen aangeschreven om ook PV-panelen te plaatsen zodat deze huizen helemaal energieneutraal worden. 30 huizen hebben nu PV-panelen.