Skip to main content

Alliance Vastgoed Ontwikkeling is ingericht om aan een gedeelte van het totale bouwproces, de zogenaamde planontwikkeling, complete invulling te geven. Zij legt zich toe op planconceptie, overleg met overheden en belanghebbenden, financiering en procesmanagement. Indien gewenst kan er ook sprake zijn van kopersbegeleiding.Het procesmanagement bestaat uit de selectie, het coördineren en het contracteren van de betrokken partijen. Alle vakdisciplines worden voor specifieke projecten uitbesteed aan daartoe goed gekwalificeerde externe adviseurs en bedrijven. Deze werkwijze maakt Alliance Vastgoed Ontwikkeling tot een slagvaardige en efficiënte organisatie.Binnen een organisatie is er vaak onvoldoende tijd en is er onvoldoende deskundigheid aanwezig om een goed contact te onderhouden met alle disciplines waarmee men in de wereld van onroerend goed en bouw te maken krijgt. Vaak wordt een huisvestingsvraagstuk gezien als een verstoring van core business.

Alliance Vastgoed Ontwikkeling kan de ondernemer ontlasten en heeft daartoe een dienstverleningpakket op het gebied van bouwmanagement. De 5 hoofdpunten hiervan zijn: