Skip to main content

Het bouwproces is complex en vol risico’s. Alleen met een strakke sturing door een ervaren projectmanager worden bouwprojecten succesvol opgeleverd. Wij begeleiden opdrachtgevers bij het realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. Het projectmanagement van zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. Ons projectmanagement staat voor een resultaatgerichte aanpak met een sterke focus op duurzaam bouwen.

Bouwmanagement coördineert het totale proces

Het bouwmanagement is bij veel projecten een logisch vervolg op het huisvestingsadvies. Het echte ontwerpproces begint vaak met de architectenselectie, al dan niet via een Europese aanbesteding. Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever geeft de projectmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen en verzorgt daarbij ook vaak de begeleiding van de eindgebruiker. Dit vereist een goed inlevingsvermogen in de belangen van de opdrachtgever, maar ook in de belangen van alle andere betrokkenen. De projectmanager heeft een integrale benadering van het bouwproces en geeft ruimte aan alle partijen voor relevante inbreng. De projectmanager houdt zich daarnaast bezig met de plantoetsing, de Europese aanbesteding, de contractbewaking en de risicobeheersing. Voor de plantoetsing zijn bovendien diverse specialisten beschikbaar, bijvoorbeeld voor bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en duurzaamheid.

Kennis combineren: nog sterker projectmanager

Onze projectmanagers schakelen regelmatig de expertise in van hun collega’s van bouwkostenmanagement, huisvestingsadvies, vastgoedmanagement en gebiedsontwikkeling.  Wij combineren kennis, met als resultaat succesvolle en duurzame bouwprojecten die tijdig, binnen budget en volgens de juiste procedures, worden opgeleverd.