Skip to main content

Bijna driehonderd nieuwe huizen aan zuidoostkant van Schalkhaar

By 25 maart 2015juli 28th, 2015Nieuws

maandag 17 november 2008 De Stentor
SCHALKHAAR – Bijna driehonderd nieuwe woningen in een buurt met een dorps karakter. Dat is de kern van de
plannen voor het gebied Wijtenhorst-DouwelerLeide in Schalkhaar waarvoor het Deventer college van B en W
het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld.
Tijdens de inspraakperiode voor het plan zijn in totaal 31 reacties binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is
het bestemmingsplan op detail aangepast.
Het gebied ligt globaal ten oosten en ten zuidoosten van Schalkhaar. De woningen worden in 2010 en 2011
gebouwd. De nieuwe buurten krijgen een gevarieerde woningbouw en inrichting en een dorps karakter.
Monumentale bomen en zitplekken moeten het dorpse karakter versterken. Naast koop- en huurwoningen voor
verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen, komen er ook bouwkavels voor particulieren.
Het nieuwe sportcomplex De Horsterhoek vormt onderdeel van het bestemmingsplan, evenals de twee locaties
van de Parabool. De bestaande bebouwing in het gebied wordt zoveel mogelijk ingepast in het nieuwe
bestemmingsplan.
De Wijtenhorst en Douweler Leide zijn in Schalkhaar de eerste woningbouwuitbreidingen sinds de afronding van
de wijk Hagenvoorde in 1994. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gedurende zes weken ter visie
gelegd. Dan kunnen bezwaren over het plan aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. De gemeenteraad
neemt een besluit over het bestemmingsplan.