Skip to main content

Geen schoenendoos op hoek Oerdijk / Smidsweg

By 25 maart 2015juli 28th, 2015Nieuws

De stentor Deventer Dagblad
Op de hoek van het nieuwe appartementencomplex tussen de Oerdijk en Smidsweg in Schalkhaar zit een ‘hap’ in het ontwerp. Want net op die plek staat een oude, markante lindeboom. Het is een van de zaken die het project bijzonder maakt.

‘Een voorwaarde wat betreft de architectuur was dat het nieuwe complex een dorps karakter’ moest krijgen. Het mocht niet te groot zijn in de omvang en diende goed aan te sluiten aan de omliggende bebouwing’, vertelt Peter Broek, ingenieur en planontwikkelaar.
In januari vorig jaar kocht Ontwikkelingsmaatschappij Schalkhaar de grond aan na verhuizing van garage Gouwstra. Op het terrein staat een aantal gebouwen, maar die zijn in zeer slechte staat. We hebben, al voor de aankoop van de grond, uitgebreid bekeken of het mogelijk was de bestaande bouw te behouden’, Opknappen bleek niet haalbaar, tot spijt van een aantal Schalkhaarders, beseft hij. Uit een marktanalyse die het bedrijf heeft laten uitvoeren, bleek dat er in Schalkhaar veel behoefte bestaat aan appartementen, met name onder senioren en een- en tweepersoons huishoudens. In nauw overleg met de gemeente is daarna een ontwerp gemaakt voor zestien appartementen.

De buitenkant doet nauwelijks vermoeden dat het hier om een appartementencomplex gaat, blijkt uit de foto-impressies. Broek:’Dat was het uitgangspunt, geen schoenendoos.’
Het gebouw dat ruwweg de vorm heeft van een V heeft, krijgt twee bouwlagen en een schuine kap. Beneden ligt een ondergrondse parkeergarage met de ingang aan de Smidsweg. Er zijn drie woonlagen. De puntgeveltjes zijn geïnspireerd op dezelfde geveltjes iets verderop aan de Smidsweg. De hoofdingang komt aan de Oerdijk, maar zowel aan die weg als aan de Smidsweg verrijst een voorgevel. Het eerste advies van de Welstandscommissie was positief en inmiddels is er een bouwaanvraag ingediend. Tijdens een informatieavond in oktober zetten omwonenden onder meer kanttekeningen bij de bouwhoogte en -massa en mogelijke overlast van de inrit van de garage. Broek:’We hebben de dakhelling minder stijl gemaakt zodat het gebouw voor minder schaduw zorgt.’Ook het dak zelf begint lager, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving. Beiden voorzien geen hinderlijke situaties aan de Smidsweg. ‘Maar als er bedenkingen zijn, willen we die het liefst in een vroeg stadium horen.’

De driekamer appartementen zijn allemaal anders van vorm en oppervlak. Wat de binnenkant betreft is het ontwerp nog niet af’, aldus Jager. Zeker is in ieder geval de lift, die van kelder tot nok zoeft. Nu al hebben zich een aantal kopers aangemeld, aldus Broek. Er ligt nog niets vast, dus we onderzoeken of het mogelijk is bijvoorbeeld de indeling aan te passen aan de wensen van de koper.’