Skip to main content

In het deelplan “de Bomenbuurt” dat onderdeel uit maakt van plan Biezenakker/Vogelbuurt worden energieneutrale woningen ontwikkeld en gerealiseerd.

De samenwerking tussen wooncorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek omvat totaal 61 energieneutrale woningen, waarvan 39 sociale huurwoningen en 22 koopwoningen. Binnen de sociale huursector is het de eerste keer dat in Nederland een duurzaam project van deze omvang wordt gerealiseerd. De energieneutrale woningen worden gerealiseerd.
In juni van dit jaar presenteerden acht Achterhoekse gemeenten samen met wooncorporaties en welzijnsorganisaties hun plannen om projecten versneld uit te voeren en te voorzien van een extra duurzaamheidsslag. Een belangrijk doel hierbij is het geven van een economische impuls aan de Achterhoek. De gemeente Oude IJsselstreek en Wonion geven gehoor aan deze versnelling door toepassing van de innovatieve manier van aanbesteden, het versnellen van procedures en het versneld realiseren van ondermeer deze energieneutrale woningen. Het streven is dat een jaar eerder, in 2010 in plaats van 2011, te starten met de bouw van de woningen. De energieneutrale woningen in de Bomenbuurt zijn een deelproject van een groter Masterplan in de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft.

Duurzame energieneutrale woningen

Aangezien het duurzaam ontwikkelen van de nieuwbouwopgave een speerpunt is van Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek, willen de opdrachtgevers zich inzetten om energieneutrale woningen te realiseren. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken om voor bewoners de energielasten als onderdeel van de totale woonlasten te beperken. Verschillende bouwconsortia zijn aan de slag gegaan met een beperkt aantal uitgangspunten zoals het maximale investeringsniveau en onderhoudsniveau, het energiegebruik van de woning en de randvoorwaarde van duurzaam materiaalgebruik.

61-energie-neutrale-woningen3